Kyrkogårdskurser


 

KURS PLATS DATUM
     
Gravbok grundkurs  Stockholm 10 mar
Gravbok fortsättning Stockholm 11 mar
LabOra Karta     Stockholm 12 mar
Gravskötsel grundkurs Stockholm 17 mar
Gravskötsel forts. med avräkningsavtal Stockholm 18 mar
Gravbok fördjupning Stockholm 15 apr
LabOra Karta Stockholm 16 apr


Anmäl dig här

Tillbaka