Uppdateringar och nya versioner

Uppdateringar och nya versioner


Våra system vidareutvecklas ständigt och i takt med övrig vedertagen teknisk utveckling.
Utvecklingen är ett resultat av användarnas önskemål, vår egen omvärldsbevakning och nya förutsättningar för systemen.
Som kund får ni nya versioner av våra system utan extra kostnad.

On-line systemen uppdateras automatiskt - du behöver inte göra något.

Kund som ingår i Svenska kyrkans GIP erhåller uppdateringar m.m. genom deras försorg.

Klient/Server systemen indikerar själva när en uppdatering finns att hämta/ladda ner via systemet. 
Vi lägger även ut länkar till systemen på vår hemsidan.
Vid beställning av nytt system erhålles en USB-sticka med samtliga system som kräver programvara.

USB-sticka med programvaror och dokumentation kan annars beställas för 500 kr exkl. moms.
Beställ här.