Villkor

Villkor


Support- och utvecklingsavtalen gäller för ett år i taget för vart och ett av våra system. Fakturering sker kalenderårsvis i förskott. 
Vid köp av programvaror faktureras support- och utvecklingsavtal för resterande del av kalenderåret. Avtalet tecknas i samband med köpet.

Uppsägning av support- och utvecklingsavtal kan göras senast tre månader före årets slut. Kontakta oss för aktuell information om vilka 
tekniska förutsättningar som gäller för våra system.

Vi erbjuder också möjlighet att teckna förmånliga 3- och 5-års s.k. All-inklusive avtal där samtliga system ingår. Ring för mer information.