Vitec Agrando AB > PRODUKTER > SK BOKNING

SK Bokning


Ett system för bokning av tjänster, lokaler och utrustning inom Svenska kyrkan
Även du som utför tjänsterna i de bokade lokalerna har stor nytta av Bokning.

FUNKTIONER

- All information om lokaler, utrustning, tjänster och bokningar är fritt tillgängligt i systemet
- Uppgifter om samtliga församlingar i Sverige avseende clearing (dop, vigsel och begravning)
- Olika behörighetsnivåer, där du kan definiera vilka lokaler, personer och utrustning som får bokas
- Bokning kan ske direkt eller via fördefinierade Aktivitetsmallar
- Möjligt att lägga upp fasta dop- och begravningstider, dessa kan användas vid senare bokningar
- Periodiskt återkommande/schemalagda aktiviteter
- Valfri typ av bokningsbekräftelse
- Underlag för fakturering/debitering, integrerad med FAS Reskontra
- Stöder clearingfakturering
- Översiktsbilden kan anpassas att visa ett fritt urval av resurser, på dag- eller veckovis
- Kalenderlistor visar vilken verksamhet som bedrivs i församlingen
- Rapport om tilläggsbeställningar
- Vidare finns kraftfulla sökfunktioner för att hitta registrerade bokningar
- Rapporter för bokningsbekräftelse till kund, eget deltagande, egen och extern personal, ansvarig för lokal och utrustning
- Översiktsrapport finns för valfri period och önskade lokaler, personer och utrustning
- Exportfunktion av annonsunderlag med utvalda aktiviteter, kan användas exempelvis för predikotur
- Tjänstesättningsrutin för att bemanna bokningar gjorda på tjänstgörande person
- Bokningsläge för utvalda lokaler samt dop- och begravningstider kan exporteras till webben
- Statistik över utnyttjande av lokaler kan tas ut
- Sökrutinen kan nyttjas för att räkna antal bokningar för viss aktivitet och tidsperiod