Kyrkogårdskartan i datorn. Systemet LabOra - Karta är karta och gravbok sammanvävt i ett geografiskt informationssystem.

 

 

LabOra - Karta är framtidens sätt att dokumentera kyrkogårdsanläggningar. Systemet kopplar ihop gravregistret med gravkartan. Den digitala kartan är mycket lämpligt använda vid skötselplanering. Genom att använda kartan som hjälpmedel kan flera av Era arbetsuppgifter effektiviseras.

Ett samarbete mellan Agrando och Sweco.

Allmänt

 • Information i gravboken finns även på kartan
 • Sökningar kan göras direkt i kartan på information från gravboken. Sökningar kan även göras i gravboken med presentation på kartan.
 • LabOra - Karta ger ett utmärkt planeringsunderlag. Mätningar av ytor och avstånd kan göras direkt i kartan.
 • Beräkningar och analys kan göras av skötsel och underhåll med presentationer i form av diagram.
 • Egen information om t.ex. ledningar, träd, gräsytor mm. kan registreras i kartan. Förenklar administrationen av uppgifter vid anmälan om dödsfall.
 • Egna förändringar kan göras i kartan. Det är t.ex. enkelt att lägga ihop eller dela upp gravplatser.
 • Kyrkogården och enskilda gravplatser kan dokumenteras med fotografier som visas i kartan.
 • Prydliga utskrifter kan göras av hela eller valda delar av kartan.

Utvecklingsmöjligheter

 • Hantering av parkytor
 • Hantering av ledningsnät
 • Koppling av dokument, ritningar, foton mm. till objekt i kartan.
 • Framtagande av informationstavlor
 • Framtagande av webbpresentationer

Tekniska förutsättningar

 • LabOra - Karta bygger på GISprogramvaran ArcView och kräver Windows XP eller senare, minst 128 Mb RAM. LabOra - Karta förutsätter även systemet LabOra - Kyrkogård från Agrando. Programfilerna för ARCVieiw kräver ca. 100 Mb (Beräknat på 3000 gravplatser).
  LabOra - Karta är byggt för en användare men kan köras av fler användare om man lägger kartan på nätverket. Förvaltning innebärande att vi tar ansvar för originaldatabaserna
 • Systemet kommer att få en ersättare under 2014.

Priser

För mer information, webbdemo och priser,
ring 08-505 219 00 eller kontakta:
Mikael Jonsson
 

Tillbaka

Inloggning for downloads