Vitec Agrando AB > PRODUKTER > LABORA INVENTARIE

Inloggning for downloads

LabOra – Inventarie är en inventariebok med bildhantering, speciellt anpassad för förteckning av kyrkliga inventarier i enlighet med Kulturminneslagens krav.

Med LabOra - Inventarie skapas nya möjligheter till ordning och reda. Allt du skriver in blir sökbart och du får praktiskt stöd vid själva inventeringsarbetet.

Allmänt

  • Flera församlingars inventarieförteckning kan finnas i ett och samma system.
  • Varje föremål har sitt eget inventariekort med plats för obligatorisk uppgifter, för en detaljerad beskrivning och för kontinuerlig uppföljning av underhåll och inventeringar.
  • med färdigt grunddataregister för val av föremålets grupptillhörighet.
  • Inventeringsprotokoll för valda byggnader där föremålen presenteras i ordning efter sin placering i kyrkan. Skriv ut och ta med vid inventeringen!
  • Snabb uppdatering av gjord inventering med automatisk överföring av uppgifter till föremålens inventariekort.
  • Listor som finns är bl.a. Bevakningslista, prioriteringslista och åtgärdslista

Tekniska förutsättningar

  • Runtimelicens för Progress 11.3 (ingår vid köp av system)
  • Singel/Klient: Windows 7 Professional SP 2 eller senare
  • Nät: Windows 2008 Server eller senare
  • Officepaket: Microsoft Office 2010 eller senare - gäller ej streamad installation.

Priser

För mer information, webbdemo och priser,
ring 08-505 219 00 eller kontakta:
Mikael Jonsson

Tillbaka