LabOra - Bokning är ett modernt webbaserat system för bokning, planering och informationsspridning i församlingen. Allt som behövs för att använda systemet är en uppkoppling mot Internet.

 

 

Vem behöver LabOra - Bokning?

 • Bokningar av lokaler till verksamhet och förrättningar är en central del i församlingens arbete. Fungerar inte det navet ökar administrationen och irritationen.
 • Alla församlingar vill öka informationen till församlingsborna om den egna verksamheten. LabOra - Bokning ger denna möjlighet utan merarbete.
 • Att nå ut till alla medarbetare med information kan ibland vara svårt. LabOra - Bokning ger möjlighet för var och en att ta del av informationen.
 • LabOra – Bokning passar alla församlingar och kyrkliga samfälligheter.
 • Alla som idag använder pappersbaserade bokningskalendrar, Excelmallar, Outlook eller har illa fungerande bokningssystem kan med fördel gå över till LabOra - Bokning.

Varför välja just LabOra - Bokning?

 • Du behöver ingen särskild programvara – enbart en Internetuppkoppling!
 • Ju fler som använder LabOra - Bokning i församlingen desto större sammanhållning och överblick blir det!
 • Funktionsmässigt levererar LabOra - Bokning en tjänst som hos andra leverantörer kostar mångdubbelt mer!

Bokning och planering

 • Alla kyrkliga förrättningar och interna aktiviteter i församlingen kan bokas på LabOra - Bokning.
 • Personal, lokaler och andra resurser knyts ihop med hjälp av planeringsalmanackor.
 • Bokningsarbetet underlättas av bokningsmallar/checklistor för olika typer av bokningar.
 • Personliga almanackor finns för alla anställda.

Överblick och publicering

 • Gjorda bokningar presenteras i överskådliga sammanställningar och bokningsscheman.
 • Församlingens verksamhet i form av gudstjänster, dop, begravningar, veckomöten, nämndsammanträden, utbildningsdagar m.m. överblickas i den gemensamma almanackan.
 • Interna bokningar visas enbart i församlingens interna kalender på LabOra - Bokning.
 • Offentliga bokningar visas direkt på församlingens hemsida.
 • Församlingens informatör slipper dubbelarbetet med att publicera samma information på flera ställen!

Intern informationskanal

 • All församlingsstatistik samlas på bokningarna och kan enkelt skrivas ut när det är dags att lämna den årliga församlingsstatistiken.
 • LabOra – Bokning innehåller ett lättanvänt men kraftfullt rapportverktyg som medger flexibla urval och utskrifter av alla typer av bokningar.
 • Anslagstavlor för intern information kan läggas upp för hela personalen samt för olika personalgrupper.
 • Aktuella dokument som personalinformation, protokoll, blanketter mm som är av intresse för personal, förtroendevalda och andra som engagerade i församlingens arbete, kan också hållas tillgängliga via dokumentarkiv på LabOra - Bokning.
 • Adressböcker finns för grupper av anställda, förtroendevalda och frivilliga medarbetare.

Integrationer

 • LabOra – Bokning är integrerat med Knavet för hämtning av personuppgifter till dop- vigsel- och begravningsbokningar.
 • Fakturaunderlag kan skapas för bokningar och hämtas in till LabOra Ekonomi för fakturering.
 • Begravningsbokningar kan importeras till Labora Kyrkogård.
 • Alla bokningar i församlingens lokaler kan speglas ut på en särskild webbtjänst och användas för styrning av lokalernas uppvärmning.
 • Externa bokare kan boka tider för kyrkliga händelser via en särskild webbtjänst som kallas 24-timmars kyrkan.

Avisering

Personal som kopplas till bokningar kan få avisering av bokningarna via SMS och e-post. Sådan avisering kan även skickas till begravningsbyråer, dopfamiljer, vigselpar och andra beställare av bokningar. Vid avisering med e-post bifogas alltid en bokningsbekräftelse med automatik.

Så här enkelt kommer du i gång

 1. Beställ LabOra - Bokning från Agrando.
 2. Inloggningsuppgifter för LabOra - Bokning skickas till dig med e-post.
 3. Använder er församling Inspire finns redan alla användare. Dessa användare kopplas mot behörighetsgrupper.
 4. Ge personer som ska kunnas bokas på t ex förrättningar verksamhetsroller.
 5. Lägg upp platser, lokaler och materiel för bokning.
 6. Gör några enkla bokningsmallar för de vanligaste typerna av bokning.
 7. Lägg upp ett dokumentarkiv, en internkalender och en anslagstavla för personalmeddelanden.

Dessa enkla åtgärder gör du på ett par timmar, sedan kan du börja använda LabOra - Bokning för bokning och intern information. Agrando åtar sig också att lägga upp strukturen i LabOra bokning efter verksamheten i er församling och att genomföra utbildning på plats hos er. Varje termin anordnar vi även grund- och fortsättningskurser i LabOra – Bokning.

Tekniska förutsättningar

Fungerar på alla webb-läsare. Allt som behövs är en uppkoppling mot Internet. Du kör LabOra - Bokning via din vanliga webbläsare och slipper lokal installation och teknisk hanteringen av systemet. LabOra - Bokning kan du utnyttja var du än befinner dig - hemma eller på jobbet.

 

Priser

För mer information, webbdemo och priser,
ring 08-505 219 00 eller kontakta:
Mikael Jonsson

Tillbaka

Inloggning for downloads