Angående nya Dataskyddsförordningen (GDPR)


Viktigt meddelande till våra kunder inom Svenska kyrkan angående ett utskick från Kyrkokansliet.

 

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler.

Agrando arbetar med anpassning av tillämpliga delar i våra olika system och kartlägger också vilka områden som behöver åtgärdas. Vi gör det som leverantör av system som bearbetar personuppgifter i olika grad och avsikten är att underlätta för er kunder i er roll som personuppgiftsansvariga.

I Kanslistöds nyhetsbrev - januari 2018 som skickades ut idag den 1 februari, https://internwww.svenskakyrkan.se/dataskydd  finner ni under rubriken GDPR,att olika inventeringsunderlag ska fyllas i av enheten. Ett av underlagen "Leverantörsmall" uppmanas ni skicka till leverantören för ifyllnad - en per system.  Vi som systemleverantör har inte haft tillgång till denna information och är därför inte förberedda på att hjälpa er med detta i nuläget. Detta måste samtidigt hanteras på ett kostnadseffektivt sätt - vi kan helt enkelt inte fylla i Excelmallar för flera hundra kunder och system.

Därför kommer vi att begära ett möte med Kyrkokansliet så att information kan ges samfällt till alla våra kunder. Vi behöver också studera materialet närmare och få förklaringar på en del tolkningar och överväganden som gjorts av de som skrivit ihop materialet.

Vi ber er därför invänta ytterligare information och INTE kontakta oss direkt med frågor. Det blir ohanterligt pga den stora mängd kunder och system som är i driftsatta. 

Med vänlig hälsning

Mikael Jonsson, VD Agrando