Höstrelease med nya versioner av Ekonomi, Lön, Karta/SK-Map och Kyrkogård (2018-11-07)

Höstrelease med nya versioner av Ekonomi, Lön, Karta/SK-Map och Kyrkogård (2018-11-07)


Versionerna som släpps den 7 november innehåller ett antal nyheter och förbättringar av systemen.

Länkar till uppdateringen hittar du antingen inne i systemet under System/Uppdateringar eller på Supportsidan (nedladdningsbara filer). Uppdateringen skall installeras på alla klienter av resp. system

Om du är ansluten till GIP kommer versionen att installeras i de servicefönster som finns uppsatta och efter det att kvalitetssäkring och konfigurering av applikationspaketet genomförts. Det sker normalt inom några dagar.

 

Generellt i rapporter:  Ny version av Crystal Report som inte är beroende av Adobe PDF.  OBS!  Kräver en egen ny installation på alla klienter i nätverket.

Ekonomi: Ett antal förbättringar, och buggrättningar.  Möjlighet att se bilagor från KOB i EFH-klienten. 

Lön: Anpassningar för novemberstatistiken med nytt rapportformat och innehåll. Förberedelser inför AGI (indviduell arbetsgivardeklaration fr o m 1 januari 2019)

Kyrkogård: Ett antal förbättringar i systemet som t.ex. möjlighet till automatisk förlängning av gravrätt och ändringar i Kommunikatorn. 

Karta/SK-Map:   Förbättrad visning av trädnummer. Förbättrad utskrift i liggande format för A4/A3. Stöd för åäö.

Läs mer i nyhetsbreven kring resp. system.