Uppdatering av LabOra Kyrkogård 8.53 (2017-02-23)


LabOra Kyrkogård: Uppdateringen innehåller funktioner för BeGRAV-integration mot Medarbetaren.

Versionen innehåller bl.a. funktionalitet för att koppla begravningsbokningar från Medarbetaren in i BeGRAV.

Uppdateringen skall installeras på alla klienter av LabOra Kyrkogård

Om du är ansluten till GIP kommer versionen att installeras i de servicefönster som finns uppsatta och efter det att kvalitetssäkring och konfigurering av applikationspaketet genomförts. Det sker normalt inom en vecka.